Being then ready for commitment, The elemental transformation,Of ceremony does confirm their,Resolution...ProTisruTi


 

Ashraf Mojumder Belgium

Ashraf Ovinito chayachobir trailer

 

 


Topic: Ashraf Mojumder Belgium

Date: 23/03/2010

By: Haider

Subject: Proshongsha

Ashraf bro,,besh shundor holo aponar ovinito " Osru vaja Surjasto "Emon Protivar shathey porichito hotey perey nijekey donno money korchi.....
Aponar ovinoy arro arro shofol sharthok houk prottasha thaklam ;;lalito shopno gulor shundor bikash shadoner driroprottoy ei houk shopnalu ProTisruTi.

-Haider
23-03-2010

—————